Recykling

Utylizacja Sprzętu
Nasza Firma stosuje się do prawa klienta wynikającego z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495).
Klient ma prawo zwrócić nam taki sam  sprzęt  jaki zakupił w momencie dostawy nowego produktu.
Jeśli klient odbiera produkt sam to stary sprzęt należy dostarczyć do punktu sprzedaży w dniu zakupu. Koszt dostarczenia zużytego sprzetu ponosi klient.