Reklamacje

GDY TOWAR NIE DZAIAŁA
Reklamacje techniczne sprzętu zgłaszane są przez klienta osobiście do serwisu położonego najbliżej jego miejsca zamieszkania - wykaz punktów serwisowych znajduje się na karcie gwarancyjnej.
Drobny sprzęt lub taki który ma wyraźnie zaznaczone w karcie gwarancyjnej iż należy go dostarczyć do sprzedawcy można dostarczać do punktu zakupu.
Serwis w przypadku dużych sprzętów ma obowiązek przyjechać w miejsce użytkowania produktu.
Jeżeli serwis stwierdzi iż produkt posiada wadę fabryczną oraz nie ma możliwości naprawy to wówczas wydaje oświadczenie o wymianie artykułu na nowy, wtedy należy skontaktować i przekazać oświadczenie sprzedawcy.  My ze swojej strony dołorzymy wszelkich starań aby nowy sprzęt dostarczyć Państwu jak najszybciej.