Kredyt gotówkowy

Oferta naszego kredytu gotówkowego jest idealnie dopasowana do każdego i wynosi od 500 zł do 80 000 zł ,a okres kredytowania trwa nawet do 72 miesięcy.
Zwróć uwagę na dodatkowe korzyści:
 • możesz przeznaczyć gotówkę, na co tylko chcesz
 • możesz wybrać datę spłaty rat (dopasujesz dzień spłaty do terminu otrzymywania wynagrodzenia)
 • możesz połączyć dochody swoje i małżonka, w celu otrzymania wyższego kredytu
 • formalności ograniczamy do minimum - dokumenty wypełniamy za Ciebie
 • nie wymagamy zbędnych zabezpieczeń
Chcesz płacić mniej?
 • im większą pożyczkę weźmiesz, tym niższe będzie jej oprocentowanie
Jak bezpiecznie spłacać kredyt?

Chcemy, abyś podczas spłaty kredytu, czuł się spokojnie i bezpiecznie, dlatego proponujemy Ci jeden z poniższych pakietów ubezpieczeniowych:

 • Pakiet życie - podstawowy pakiet ubezpieczeniowy na wypadek śmierci lub trwałej i całkowitej niezdolności do pracy
 • w ramach pakietów rozszerzonych, w zależności od Twojego typu dochodu:
  • Pakiet bezrobocie
  • Pakiet czasowa niezdolność do pracy
  • Pakiet poważne zachorowanie
 • Pakiet assistance - gwarantuje spokój i bezpieczeństwo w życiu codziennym, obejmuje:
  • pomoc techniczną w domu,
  • pomoc medyczną na terenie kraju.

Aby otrzymać kredyt wystarczy, że przedstawisz dowód osobisty oraz dokumenty poświadczające fakt uzyskiwania stałych dochodów. W zależności od źródła uzyskiwanego dochodu są to:

 • zatrudnieni na podstawie umowy o pracę:
  aktualne zaświadczenie (w oryginale) o okresie zatrudnienia i wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia netto lub brutto za ostatnie 3 miesiące
 • emeryci:
  ostatni dowód wypłaty świadczenia (np. kserokopia* ostatniego odcinka wypłaty świadczenia) lub kserokopia* ostatniej waloryzacji lub kserokopia* ostatniej decyzji o przyznaniu świadczenia
 • renciści:
  • ostatni dowód wypłaty świadczenia (np. kserokopia* ostatniego odcinka wypłaty świadczenia)
   oraz
  • kserokopia* ostatniej waloryzacji lub kserokopia* decyzji o przyznaniu świadczenia lub legitymacja rencisty
 • prowadzący gospodarstwo rolne:
  • zaświadczenie (w oryginale) z Urzędu Gminy potwierdzające fakt posiadania / dzierżawienia gospodarstwa rolnego lub kserokopia* nakazu płatniczego
   oraz
  • kserokopia* ostatniego dowodu opłacenia składki KRUS lub zaświadczenie (w oryginale) z KRUS o niezaleganiu ze składkami
   oraz
  • kserokopia* ostatniego dowodu opłacenia podatku rolnego lub zaświadczenie (w oryginale) o niezaleganiu z opłatami podatku rolnego
 • prowadzący działalność gospodarczą:
  • kserokopia* wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub kserokopia* wyciąg/odpis z KRS-u
   oraz
  • zaświadczenie (w oryginale) z ZUS / KRUS o niezaleganiu ze składkami lub dowody (w oryginale) wpłat do ZUS / KRUS składek na ubezpieczenie społeczne za ostatnie 3 miesiące (zachowana terminowość wpłat) lub zaświadczenie (w oryginale) z US o niezaleganiu z podatkami lub dowody (w oryginale) wpłat podatku dochodowego za ostatnie 3 miesiące (zachowana terminowość wpłat)
   oraz
  • dokument uzależniony od formy opodatkowania:
   • w przypadku karty podatkowej - decyzja (kserokopia*) Naczelnika US
   • w przypadku ryczałtu - ostatnie zeznanie roczne (przez pierwsze 4 miesiące roku) potwierdzone przez US (PIT 28)
   • w przypadku podatkowej książki przychodów i rozchodów - zestawienie (kserokopia*) przychodów, kosztów i dochodu narastająco od początku roku albo ostatnie zeznanie roczne (przez pierwsze 4 miesiące roku) potwierdzone przez US (PIT 36/ PIT 36L)